Η μοίρα σου γραμμένη μέσα από την Λίλιθ. Μάθε σε ποιο ζώδιο βρισκόταν η Λίλιθ κατά τη στιγμη της γέννησής σου!
Βαθμολόγησε
Score: 4  Ψήφοι: 9
13
10
2015

Η μοίρα σου γραμμένη μέσα από την Λίλιθ. Μάθε σε ποιο ζώδιο βρισκόταν η Λίλιθ κατά τη στιγμη της γέννησής σου!

Από την Νάνσυ Πατμάνογλου.

 

Τι είναι η Λίλιθ ή Μαύρη Σελήνη και τι σηματοδοτεί για το κάρμα του ατόμου;
Η Λίλιθ ή Μαύρη Σελήνη σηματοδοτεί τα ανεξέλεγκτα συναισθήματα, την επιθυμία για εκδίκηση και την απόκρυφη και τρομακτική πλευρά της σεξουαλικότητάς μας. Η Λίλιθ φέρνει συχνά εμπειρίες πόνου και απώλειας: αποβολή, άμβλωση, καθώς και πράξεις βίας ή μοιραίο θάνατο. Επίσης έχει πολύ ισχυρή επίδραση στις σχέσεις. Σχέσεις που ξεκινούν υπό την επίδραση της Λίλιθ, συνήθως μπορεί να καταλήξουν να είναι  επικίνδυνες, επώδυνες, έντονες, βασανιστικές και παράξενες. Σε αυτό το είδος των σχέσεων, υπάρχει μια μοιραία έλξη. Και εδώ είναι το καρμικό αποτέλεσμα της Λίλιθ που έρχεται στο φως. Δείχνει το είδος του Κάρμα για τη ζωή του ατόμου.Η Λίλιθ βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ζώδιο κατά τη στιγμή της γέννησης του καθενός από εμάς. Κοιτάξτε παρακάτω για να δείτε σε ποιο ζώδιο βρισκόταν η Λίλιθ κατά τη στιγμή της γέννησής σας και διαβάστε το αντίστοιχο ζώδιο:ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ
 
Από 1/10/1922 έως 27/6/1923
Από 7/8/1931 έως 1/5/1932
Από 11/6/1940 έως 7/3/1941
Από 17/4/1949 έως 10/1/1950
Από 20/2/1958 έως 15/11/1958
Από 27/12/1966 έως 21/9/1967
Από 1/11/1975 έως 26/7/1976
Από 6/9/1984 έως 1/6/1985
Από 12/7/1993 έως 6/4/1994
Από 18/5/2002 έως 10/2/2003
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

 
Από 28/6/1923 έως 23/3/1924
Από 2/5/1932 έως 25/1/1933
Από 8/3/1941 έως 1/12/1941
Από 11/1/1950 έως 6/10/1950
Από 16/11/1958 έως 12/8/1959
Από 22/9/1967 έως 16/6/1968
Από 27/7/1976 έως 22/4/1977
Από 2/6/1985 έως 25/2/1986
Από 7/4/1994 έως 1/1/1995
Από 11/2/2003 έως 6/11/2003
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ

 
Από 23/3/1924 έως 16/12/1924
Από 26/1/1933 έως 22/10/1933
Από 2/12/1941 έως 27/8/1942
Από 7/10/1950 έως 3/7/1951
Από 13/8/1959 έως 7/5/1960
Από 17/6/1968 έως 13/3/1969
Από 23/4/1977 έως 16/1/1978
Από 26/2/1986 έως 22/11/1986
Από 2/1/1995 έως 27/9/1995
Από 7/11/2003 έως 2/8/2004
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
 
Από 17/23/1924 έως 11/9/1925
Από 23/10/1933 έως 18/7/1934
Από 28/8/1942 έως 23/5/1943
Από 4/7/1951 έως 28/3/1952
Από 8/5/1960 έως 31/1/1961
Από 14/3/1969 έως 7/12/1969
Από 17/1/1978 έως 12/10/1978
Από 23/11/1986 έως 18/8/1987
Από 28/9/1995 έως 22/6/1996
Από 3/8/2004 – 29/4/2005
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ
 
Από 12/9/1925 έως 8/6/1926
Από 19/7/1934 έως 13/4/1935
Από 24/5/1943 έως 17/2/1944
Από 29/3/1952 έως 22/12/1952
Από 1/2/1961 έως 28/10/1961
Από 8/12/1969 έως 2/9/1970
Από 13/10/1978 έως 9/7/1979
Από 19/8/1987 έως 13/5/1988
Από 23/6/1996 έως 19/3/1997
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟ
 
Από 9/6/1926 έως 4/3/1927
Από 14/4/1935 έως 7/1/1936
Από 18/2/1944 έως 12/11/1944
Από 23/12/1952 έως 17/9/1953
Από 29/10/1961 έως 24/7/1962
Από 3/9/1970 έως 29/5/1971
Από 10/7/1979 έως 3/4/1980
Από 14/5/1988 έως 6/2/1989
Από 20/3/1997 έως 13/12/1997
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΖΥΓΟ
 
Από 5/3/1927 έως 28/11/1927
Από 8/1/1936 έως 3/10/1936
Από 13/11/1944 έως 8/8/1945
Από 18/9/1953 έως 14/6/1954
Από 25/7/1962 έως 19/4/1963
Από 30/5/1971 έως 23/2/1972
Από 4/4/1980 έως 28/12/1980
Από 7/2/1989 έως 3/11/1989
Από 14/12/1997 έως 8/9/1998
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ
 
Από 29/11/1927 έως 24/8/1928
Από 4/10/1936 έως 29/6/1937
Από 9/8/1945 έως 5/5/1946
Από 15/6/1954 έως 10/3/1955
Από 20/4/1963 έως 14/1/1964
Από 24/2/1972 έως 18/11/1972
Από 29/12/1980 έως 24/9/1981
Από 4/11/1989 έως 30/7/1990
Από 9/9/1998 έως 4/6/1999
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ
 

Από 25/8/1928 έως 20/5/1929
Από 30/6/1937 έως 25/3/1938
Από 6/5/1946 έως 29/1/1947
Από 11/3/1955 έως 4/12/1955
Από 15/1/1964 έως 9/10/1964
Από 19/11/1972 έως 14/8/1973
Από 25/9/1981 έως 20/6/1982
Από 31/7/1990 έως 25/4/1991
Από 5/6/1999 έως 29/2/2000
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΑΙΓΟΚΕΡΩ
 
Από 21/5/1929 έως 13/2/1930
Από 26/3/1938 έως 20/12/1938
Από 30/1/1947 έως 25/10/1947
Από 5/12/1955 έως 30/8/1956
Από 10/10/1964 έως 5/7/1965
Από 15/8/1973 έως 11/5/1974
Από 21/6/1982 έως 16/3/1983
Από 26/4/1991 έως 20/1/1992
Από 1/3/2000 έως 24/11/2000
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΧΟΟ
 
Από 14/2/1930 έως 9/11/1930
Από 21/12/1939 έως 15/9/1939
Από 26/10/1947 έως 20/7/1948
Από 31/8/1956 έως 26/5/1957
Από 6/7/1965 έως 31/3/1966
Από 12/5/1974 έως 4/2/1975
Από 17/3/1983 έως 10/12/1983
Από 21/1/1992 έως 15/10/1992
Από 25/11/2000 έως 20/8/2001
 
ΛΙΛΙΘ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΣ

 
Από 10/11/1930 έως 6/8/1931
Από 16/9/1939 έως 10/6/1940
Από 21/7/1948 έως 16/4/1949
Από 27/5/1957 έως 19/2/1958
Από 1/4/1966 έως 26/12/1966
Από 5/2/1975 έως 31/10/1975
Από 11/12/1983 έως 5/9/1984
Από 16/10/1992 έως 11/7/1993
Από 21/8/2001 έως 17/5/2002

 

 

Διαβάστε επίσης:
 

Η Μαύρη Σελήνη στα 12 ζώδια.

 


ΚΡΙΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Κριό βρίσκεστε σε δίλημμα, να ξεκινήσετε ή να μην ξεκινήσετε κάτι. Λαχταράτε την ανεξαρτησία και την ελευθερία σας και φοβάστε να δεσμευτείτε. Όλα αυτά σας προκαλούν παράλογες και απότομες αποφάσεις. Η ζωή όμως θα σας υποχρεώσει να περιορίσετε το «εγώ» σας και να συμπράξετε με τους άλλους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, η ζωή θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά τη δύναμή σας, με μη παρορμητικούς τρόπους, με ευθυκρισία και χωρίς να περιορίζετε την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Θα μάθετε, επίσης, πως πρέπει να δέχεστε τα γεγονότα και να προσαρμόζεστε στις περιστάσεις. Η θέση αυτή της Λίλιθ αποκαλύπτει την απειλή πυρκαγιών και εγκαυμάτων. Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματική αστάθεια, ανεξαρτησία, αισθησιασμός, αμφισβήτηση, αγωνιστικότητα και παθιασμένες τάσεις, φόβος αναξιότητας και απόρριψης, έλλειψη αυτοεκτίμησης και προσωπικής αξίας, επιβολή σεξουαλικότητας, νευρικά ξεσπάσματα.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΤΑΥΡΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Ταύρο, θα πρέπει να νικήσετε τους φόβους σας για την αλλαγή, τους φόβους σας για το άγνωστο, τους φόβους σας ότι θα στερηθείτε τα χρήματα, την ιδιοκτησία σας, την αγάπη και τα υλικά αγαθά. Επίσης, η άποψή σας  για τα χρήματα δεν είναι σαφής. Έχετε παράλληλα και την επιθυμία αλλά και την άρνηση των χρημάτων. Άλλες φορές γοητεύεστε από τη δύναμη του χρήματος και άλλοτε παραιτείστε από αυτό. Θα βιώσετε σκληρές συνθήκες ζωής σε ένα περιβάλλον όχι και τόσο αρμονικό, αλλά θα κάνετε το καλύτερο, προκειμένου να βρείτε ξανά την ηρεμία που χρειάζεστε, αλλά με δυσκολία.  Λέξεις-κλειδιά: κτητικότητα, ζήλια, αναστολές, ισχυρογνωμοσύνη, μιζέρια, άρνηση να μοιραστεί κάποιος τα χρήματα με τους άλλους, φόβος οικονομικών ελλείψεων, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, ανασφάλειες, ακόρεστη επιθυμία για συσσώρευση περιουσίας και χρημάτων.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΔΙΔΥΜΟΙ

Αν έχετε τη Λίλιθ στους Διδύμους, η σχέση μεταξύ μυαλού και συναισθήματος είναι αρκετά δύσκολη. Αν κυριαρχεί το συναίσθημα, δεν μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε ένα στόχο και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δύσκολες περιστάσεις. Αν το μυαλό σας είναι πιο ισχυρό από ό, τι η καρδιά, τότε μπορεί να καταλήξετε με εμμονές. Έχετε είτε μια έντονη έλξη για την επικοινωνία, τη συγγραφή και την κοινωνικότητα είτε μια αποστροφή που ποτέ δεν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε το γιατί. Σε κάποια στιγμή στη ζωή σας, μπορεί να νοσήσετε από παθήσεις του πνεύμονα, αλλεργίες, πόνο στα χέρια ή να έχετε προβλήματα με τη γλώσσα, τη μνήμη, την όραση και το μυαλό. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσετε προβλήματα που συνδέονται με την απάτη, τις κλοπές και τις δολοπλοκίες. Λέξεις-κλειδιά: ψυχική απομόνωση, νευρικός κλονισμός, σεξουαλική δυαδικότητα, διάχυση σκέψης, διπλή προσωπικότητα, κουτσομπολιά, φόβος της απόρριψης, σύγκριση με τους άλλους, αποστροφή για τους ανθρώπους, μυστικές σκέψεις και συναισθήματα.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Καρκίνο, σας αρέσει να βρίσκεστε με πολλούς ανθρώπους στο σπίτι, να τρώτε όλοι μαζί και να είστε μαζί με άτομα με τα οποία μπορείτε να συμμετέχετε σε συζητήσεις, όπου υπάρχει έντονος συναισθηματισμός και γνώσεις. Στον τομέα της οικογένειας, έχετε την τάση να μην αναγνωρίζετε τις καταστάσεις σωστά ή δεν θέλετε να αποδεχτείτε τις καταστάσεις και τις υπάρχουσες συνθήκες. Έχετε καρμική σχέση με τη μητέρα σας. Μπορεί αυτή είτε να είναι απούσα ή να μη βρίσκεται πια στη ζωή είτε πολύ απασχολημένη ή καταθλιπτική και υπερβολικά προστατευτική. Αμφιταλαντεύεστε όσον αφορά τα συναισθήματά σας γι’ αυτήν. Άλλοτε την αγαπάτε βαθιά, και την ίδια στιγμή, την αρνείστε και προσπαθείτε να απεξαρτηθείτε. Λέξεις-κλειδιά: καρμικά χρέη με τα μέλη της οικογένειας, απόρριψη της παιδικής ηλικίας ή της οικογένειας (σε ορισμένες περιπτώσεις), απόρριψη της ευαισθησίας και της θηλυκότητας, συναισθηματικά προβλήματα, σεξουαλική καταπίεση, φαντασίωση, προβλήματα γονιμότητας (μερικές φορές έκτρωση), αυταρχική και καταπιεστική μητέρα ή μητέρα που απουσιάζει ή δεν βρίσκεται πια στη ζωή, προβλήματα διατροφής.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529

 

ΛΕΩΝ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Λέοντα, τονίζεται η δύναμή σας, η επιρροή σας και η υπεροχή σας. Ασκείτε έντονη κυριαρχία στους άλλους. Παλεύετε μέσα σας την ανάγκη σας για ευχαρίστηση, σε σχέση με την απόρριψη του ό, τι είναι ευγενικό και αξιοπρεπές. Επιδιώκετε να ασκήσετε την επιρροή σας και την ηγεσία σας σε όσους είναι γύρω σας. Μέσα σας αισθάνεστε ότι αγαπάτε με την καρδιά σας και δίνετε τα πάντα. Ο πειρασμός της προσωπολατρείας δεν είναι όμως μακριά… Μπορεί επίσης να αισθάνεστε υπερβολική ανάγκη για έντονη ευχαρίστηση, για πάθος και δύναμη που ποτέ όμως δεν θα ικανοποιηθούν. Η ενστικτώδης δύναμή σας επανέρχεται μετά από κάθε σας αποτυχία αλλά και πάλι έχετε την ίδια συμπεριφορά. Λέξεις-κλειδιά: φιλοδοξία, έντονη σεξουαλικότητα, μεγαλομανία, εξαιρετική ζωντάνια, αλαζονεία, επιτυχία αλλά με δοκιμασίες στη δημιουργικότητα και τους έρωτες, φόβος της αλλαγής, εγωκεντρισμός, ζήλια, αποστροφή για την αναγνώριση ή ματαιοδοξία, έλλειψη ταλέντων και δύναμης.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στην Παρθένο, μπορεί να αποφεύγετε να δουλεύετε ή μπορεί οι άλλοι να αποθεώνουν το έργο σας και γίνεστε εργασιομανείς, μη βλέποντας τίποτε άλλο παρά τη δουλειά σας. Παράλογοι φόβοι, υποχονδρία, παράλληλα με την παθολογική σχολαστικότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που σας χαρακτηρίζουν. Έχετε ένα περίεργο συναίσθημα κινδύνου και καχυποψίας, το οποίο παρουσιάζεται κάθε φορά που θέλετε να εμπιστευθείτε κάποιο πρόσωπο. Στην ουσία, μέσα σας, δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε κανέναν, αλλά αυτό είναι το μάθημα που θα σας δώσει η ζωή: πρέπει να αποκτήσετε ξανά την εμπιστοσύνη και αυτό θα αλλάξει τη ζωή σας. Λέξεις-κλειδιά: περιορισμοί στην εργασία μπορεί να επιφέρουν προβλήματα υγείας, σεξουαλικότητα και αρρώστιες ή σεξουαλικότητα και εργασία επιφέρουν απογοήτευση, περιέργεια, περιθωριοποίηση, σκληρές υποχρεώσεις, συναισθηματική και ψυχική αστάθεια, σεξουαλική καταπίεση, καθήκον, υγιεινή, εμμονές, δίαιτα, καθαριότητα, σχολαστικότητα.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΖΥΓΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Ζυγό, έχετε σοφία και διαίσθηση, ανάγκη για συντροφικότητα και αγάπη για τη μουσική και τις τέχνες, αλλά μπορεί να μην έχετε και τη γνώση για το πώς να τα αποκτήσετε. Είστε συνέχεια αναποφάσιστοι, ανίκανοι και διστακτικοί στη λήψη αποφάσεων και ανεύθυνοι. Πρέπει να γίνετε υπομονετικοί, να σέβεστε και να  συνεργάζεστε με τους άλλους ανθρώπους παρά τη δειλία σας και την ευαισθησία σας. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε τις καλλιτεχνικές ικανότητές σας, οι οποίες όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δημιουργικά ή να δουλεύετε κάπου όπου το πνεύμα του συμβιβασμού είναι απαραίτητο. Λέξεις-κλειδιά: δυσκολίες στο γάμο, στις σχέσεις και τις συνεργασίες, τάση για άρνηση της κοινωνικοποίησης, εγωισμός, μαγνητισμός, απογοήτευση, σνομπισμός, ανικανοποίητες επιθυμίες, μεγάλη δύναμη στους άλλους, προβλήματα υγείας, χηρεία.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Σκορπιό, θα βιώσετε μια παραίτηση, μια θυσία, μια στέρηση. Θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας εμπόδια, ατυχήματα και συμβολικούς ή πραγματικούς θανάτους, αν και θα υπάρξουν συνήθως ευκαιρίες για να τα αποφύγετε, προτού εμφανιστεί ο κίνδυνος. Μπορεί κάποιοι του ζωδίου σας να έχουν πέσει θύμα μαγείας ή, αντίθετα, να σας έλκει αυτή η μορφή της πνευματικότητας. Προσέξτε τέτοιου είδους εμπειρίες γιατί θα αντιμετωπίσετε όχι μόνο έντονες αντιδράσεις και διώξεις αλλά θα επιβαρύνετε το κάρμα σας. Μπορεί να λάβετε μέρος σε μια επικίνδυνη και επιβλαβή δραστηριότητα, η οποία μπορεί να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα. Η Λίλιθ στον Σκορπιό συνδέεται επίσης με το σαδισμό και τον μαζοχισμό. Μπορεί να είστε επιρρεπείς σε αυτές τις ιδιότητες ή μπορεί να υποφέρετε από ασθένειες των γεννητικών οργάνων. Λέξεις-κλειδιά: μεγάλο ενδιαφέρον για ό, τι είναι αινιγματικό, τα μυστήρια, το θάνατο, το υπερπέραν, πολύ έντονη σεξουαλικότητα που μπορεί να χαλιναγωγηθεί μόνο μέσω της δύναμης του εσωτερισμού, απογοήτευση, υλική φιλοδοξία, φαντασία, τάσεις αυτοκτονίας, μαγνητισμός, οξεία διαίσθηση, μετασχηματισμός, σαγήνη, εφιάλτες, οικονομικά προβλήματα, αναγέννηση.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΤΟΞΟΤΗΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Τοξότη, έλκετε και ταυτόχρονα απωθείτε όσες εμπειρίες συνδέονται με μακρινές χώρες, ταξίδια, εξορία, ρατσισμό. Το θετικό είναι πάντως ότι αγαπάτε τα ταξίδια και να ανακαλύπτετε νέους ορίζοντες. Μπορεί να πάτε σε ένα μέρος όπου αισθάνεστε μια βαθιά συγγένεια, ένα μέρος όπου ζήσατε σε προηγούμενη ζωή. Νομίζετε ότι είστε ηθικοί, πιστοί και θρησκευόμενοι, αλλά στην πραγματικότητα φοβάστε το Θεό. Οι προσευχές και η βαθιά πνευματική μελέτη είναι τυπικά και επιφανειακά. Συνεπώς, μπορεί να εμφανίσετε ανησυχία, αμφιβολίες και φοβίες όταν πλησιάζετε σε πνευματικές εμπειρίες και πρακτικές.  Λέξεις-κλειδιά: δυσκολίες να καθοδηγήσετε τους άλλους, αναζήτηση της γνώσης μέσω της διδασκαλίας, της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της πνευματικότητας, το εξωτερικό, πνευματική αναζήτηση, εφιάλτες, ατυχήματα, αναρχισμός, προβλήματα με ξένους ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών, αγώνας για την ανεξαρτησία και την είσοδο σε μια ανώτερη συνειδητότητα.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Αιγόκερω, προσπαθείτε να αντισταθείτε στους πειρασμούς της φήμης, την κοινωνικής θέσης και της δύναμης. Έχετε μεγάλες δυσκολίες γιατί εκτιμάτε εσφαλμένα την έννοια αυτών των χαρακτηριστικών ή δεν θέλετε να παραδεχτείτε καθόλου ότι κατά βάθος τα επιθυμείτε. Το επακόλουθο είναι η εσωτερική απομόνωση και ότι δημιουργείτε εξωτερικές άμυνες για να προστατευθείτε. Προσέξτε τα νεύρα σας. Η στάση σας αυτή είναι η τιμωρία είτε για τους άλλους, είτε για τον εαυτό σας. Δεν πιστεύετε σε τίποτα. Αν είστε γυναίκα, μπορεί να αφιερώσετε τον εαυτό σας εξ ολοκλήρου στη μητρότητα και επομένως, να ζείτε μόνο για το παιδί σας. Λέξεις-κλειδιά: καταστολή ενστίκτων, τάση για αλαζονεία, στειρότητα, σνομπισμός, ψυχρότητα, σιωπή, κατάθλιψη, μακροχρόνιες δοκιμασίες, απομόνωση, φιλοδοξία, χηρεία, απογοήτευση, στέρηση, αυταρχικότητα, δύσκολίες.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529


ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στον Υδροχόο, απορρίπτετε τις πολύ προσωπικές σχέσεις και βλέπετε τις συνεργασίες και τις σχέσεις μάλλον ως φιλίες. Μετά βίας είστε σε θέση να αφοσιωθείτε σε μια σχέση αλλά είστε αρκετά ανεκτικοί. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της αλήθειας, γεγονός που σας καθιστά πολύ απαιτητικούς και αμείλικτους. Αλλά η ζωή θα διαλύσει όλες τις αρχές σας και τα ιδανικά σας. Θα θέλετε να ζήσετε σύμφωνα με τη δική σας ιδεολογία και τις επιλογές σας, αλλά θα είναι αδύνατο. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια που κάνετε πάντα θα αλλάζουν. Έχετε υπερβολικά ανάγκη την ελευθερία και επαναστατικά ένστικτα, μαζί με ένα ευρύ πνεύμα και αναζητάτε πάντα να επεκτείνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες. Λέξεις-κλειδιά: μεγάλη ένταση, νευρικότητα, προδοσίες, θάνατος των φίλων, κλειστοφοβία, σεξουαλική ανεξαρτησία ή παρέκκλιση, έλξη ή απόρριψη της ανεξαρτησίας, ενδεχόμενο διαζύγιο, αναζήτηση της απόλυτης ελευθερίας, ατυχήματα, χειρουργεία, απελευθερωμένη προσωπικότητα στις γυναίκες.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529

 

ΙΧΘΥΣ

Αν έχετε τη Λίλιθ στους Ιχθύς, έχετε υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους και απορρίπτετε τον εαυτό σας, χωρίς να αναγνωρίζετε τις ανάγκες σας. Η φαντασία σας, οι ευαισθησίες σας, η διαίσθηση και η έμπνευσή σας είναι πολύ έντονα. Οι άλλοι άνθρωποι δεν βλέπουν συχνά τα εσωτερικά σας προβλήματα. Η παθολογική αναποφασιστικότητά σας είναι ένα από τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλύσετε, με την προϋπόθεση ότι έχετε απαλλαγεί από τις φαντασιώσεις σας, τις φοβίες σας ή την κυριαρχία των ανθρώπων. Σταματήστε να βλέπετε παντού πόνο και δράματα αλλά ψάξτε για την καθαρότητα της ψυχής, την ειρήνη και την απλότητα. Λέξεις-κλειδιά: κίνδυνος μιας πραγματικής ή συμβολικής φυλάκισης, τάσεις για προβλήματα υγείας, χρησιμοποίηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ως φυγή από την πραγματικότητα, πολλές ερωτικές σχέσεις, ψυχολογικά προβλήματα, τάσεις για εφιάλτες, αϋπνία, προφητικές τάσεις, αύρα μυστηρίου, λάθος πνευματικές επιλογές, παρανομία, σε ένα γυναικείο χάρτη δείχνει τη γοητευτική γυναίκα.

Αναλυτικές λεπτομέρεις για τον Αστρολογικό σας Χάρτη και για τις εξελίξεις που σας περιμένουν μπορείτε να μάθετε από τους αστρολόγους του e-zwdia.gr στο 901 500 4633 ή στείλε ΧΡΥΣΑ στο 54529

 

Διαβάστε επίσης:
 

Η Μαύρη Σελήνη στα 12 ζώδια.

 

Ημερομηνία Τροποποίησης:
13-10-2015 20:00
E-zwdia
WebTv
  • Μηνιαίες προβλέψεις ταρώ με τον Μάνο Μηκίδη
  • Μηνιαίες προβλέψεις με την Σμάρω Σωτηράκη
κορυφαίοι
αστρολόγοι
& μέντιουμ απαντούν
  • astrologers call
  • astrologers call now
  • astrologers sms